Każde dziecko powinno mieć zapewnione dobre warunki do nauki w szkole. Niestety są takie miejsca, i jest ich dość sporo, gdzie dzieci mają dużo trudniej niż ich rówieśnicy  w innych krajach. Mołdawia, choć jest pełnym uroków państwem, to jest również najbiedniejszym krajem w Europie. Brak środków na edukację skutkuje tym, że szkoły są słabo wyposażone i niejednokrotnie wymagają gruntownego remontu. Jedną z takich placówek jest szkoła w Ivancei.

 

 

 

 

 

W  szkole brakuje podstawowych przyborów i pomocy dydaktycznych, a znajdująca się w kiepskim stanie sala gimnastyczna nie sprzyja rozwijaniu sportowych pasji. Od wielu lat sytuacja nie ulega znaczącej poprawie. Mija rok za rokiem, a warunki się nie poprawiają.

Nie możemy przejść obojętnie, musimy pomóc. Możemy to uczynić wspólnie. Jak? Dzięki ogólnopolskiej akcji “Szkoła Pomaga Szkole”. Głównym założeniem inicjatywy adresowanej do szkół podstawowych i ponadpodstawowych jest zbiórka środków na remont i doposażenie szkoły w Ivancei.  W ramach akcji uczestniczące placówki będą organizować przedsięwzięcia o charakterze charytatywnym (kiermasze, festyny, turnieje sportowe itp.), podczas których będzie prowadzona zbiórka środków na mołdawską szkołę. Organizowanie wydarzeń charytatywnych sprzyja integracji środowiska szkolne, wspiera proces kształtowania odpowiednich postaw wśród dzieci i młodzieży, a także jest świetną okazją do promocji wolontariatu.

Serdecznie zapraszamy do udziału.

—————

Koordynator akcji: Anna Kmiecik

—Kontakt—

Tel:

E-mail: edu@crl.org.pl

—————

Zarejestruj się w pięciu krokach!

Zgłoś placówkę już dzisiaj, uczestnicz w akcji w roku szkolnym 2020/2021! Zarejestruj się >>