Podziękowanie a udział w lekcji "Bezpieczne Wakacje"